Mēs lietojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu lietošanas pieredzi mūsu lapā.

Kas ir sīkdatnes un kā mēs tās izmantojam lasiet šeit -  Privātuma Politika.

Turpinot lietot mūsu lapu, jūs piekrītat pieņemt tās sistēmas sīkdatnes, kas nodrošina pareizu lapas funkcionēšanu.

PRIVĀTUMA POLITIKA


Šajā Privātuma politikā tiek skaidrots, kā mūsu uzņēmums izmanto personas datus, kurus iegūstam no jums, kad izmantojat mūsu vietni www.coerver.lv.

Vārdi “mēs”, “mūs”, “mums”, “mūsu” vai “Operators” nozīmē SIA “Player Pathway”, reģistrācijas nr. 40003759314.

Mēs nopietni uztveram savu pienākumu aizsargāt mūsu klientu personas datus.

Šī Privātuma politika kopā ar Lietošanas noteikumiem veido mūsu savstarpējo vienošanos par Pakalpojumiem.

Mēs periodiski atjauninām mūsu Privātuma politiku un paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā to grozīt. Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem jūs laiku pa laikam informēt par šīm izmaiņām, nosūtot paziņojumu uz jūsu kontā norādīto e-pasta adresi un/vai informēt par Privātuma politikas grozījumiem, ievietojot informāciju par tiem Pakalpojumos. Privātuma politikas grozījumi stājas spēkā, tiklīdz informācija par tiem ir ievietota Pakalpojumos, un turpinot izmantot Pakalpojumus pēc grozītās Privātuma politikas publicēšanas, jūs pieņemat šos grozījumus. Personas datu vākšanas, izmantošanas, glabāšanas un apstrādes pamats ir jūsu piekrišana. Tāpēc, lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku, kā arī visus attiecīgos grozījumus.

Jums ir pienākums iepazīties ar Privātuma politikas aktuālo redakciju, regulāri aplūkojot šīs lapas saturu, lai uzzinātu par visām mūsu nostādņu un prakses izmaiņām.


KĀDUS DATUS VĀCAM UN APSTRĀDĀJAM?

Coerver Latvia vāc un apstrādā šādus datus:

 • personu identificējošu informāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, kā arī jūsu aprūpē vai aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas, kas izmanto Pakalpojumus, dzimšanas datums, vārds un uzvārds);
 • personas kodu, t.s. jūsu aprūpē vai aizbildnībā esošas nepilngadīgās personas kodu, kas izmanto pakalpojumu, rēķina izrakstīšanai. 
 • IP adrese;
 • dzīvesvietas adresi;
 • dzimšanas datumu;
 • radniecību;
 • dzimumu;
 • alerģijas un lietotos medikamentus;
 • krekla, bikšu, apavu izmēru;
 • informāciju par futbola pieredzi (pieredze gados, klubs, komanda, pozīcija, apmeklētās nometnes).
 • Personu identificējošu atveidojumu, kas var būt ietverts gan Coerver Latvia veidotos foto un/vai video materiālos, gan pašu personu vai to aprūpētāju vai aizbildņu veidotos foto un/vai video materiālos, kurus attiecīgās personas ir ievietojušas to kontā Coerver Latvia Vietnē.


KĀ VĀCAM UN APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?

Coerver Latvia apstrādātos personas datus Jūs pārsvarā sniedzat tieši. Mēs vācam un apstrādājam datus, kad:

 • reģistrējaties un aizpildāt sava konta profila informāciju Coerver Latvia vietnē;
 • brīvprātīgi aizpildāt klientu aptaujas anketu vai sniedzat atsauksmes kādā no mūsu ziņojumu dēļiem vai pa e-pastu;
 • lietojat vai aplūkojat mūsu vietni, izmantojot pārlūkprogrammas sīkdatnes;
 • tieši sazināties ar mums, izmantojot jebkuru datu nesēju, tostarp SMS, MMS, tūlītējo ziņojumapmaiņu, e-pastu, sociālo mediju platformas, pastu vai tālruni;
 • sniedzat atsauksmes mūsu Pakalpojumos
 • tiek veikts norēķins par Pakalpojumiem;
 • piedalāties konkursos vai akcijās;
 • piekļūstat Pakalpojumiem vai izmantojat tos.


KĀ IZMANTOSIM JŪSU DATUS?

Coerver Latvia vāc un apstrādā jūsu datus, lai varētu:

 • apstrādāt Jūsu pieprasījumu un pārvaldīt jūsu kontu;
 • izveidot jūsu kontu, kas ir nepieciešams, lai Jūs reģistrētos un pārvaldītu reģistrāciju Coerver Latvia mācību programmās;
 • nosūtīt jums e-pastu ar īpašajiem piedāvājumiem par citiem produktiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, jums varētu patikt;
 • uzzināt vecāku un mācāmo vārdu un uzvārdu identificēšanai lietotāju sistēmā;
 • uzzināt kontaktinformāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, lai sazinātos ar mācāmo un aizbildni ārkārtas situācijās, notikumu izmaiņu un atjauninājumu gadījumā;
 • uzzināt mācāmā dzimšanas datumu, lai iedalītu mācāmo pareizajā vecuma un prasmju grupā;
 • uzzināt krekla, bikšu un apavu izmēru Coerver Latvia formastērpu izgatavošanai;
 • varētu sniegt Jums Pakalpojumu, tostarp apstrādājot maksājumus;
 • lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret jums vai izmantot mūsu Lietošanas noteikumos paredzētās tiesības;
 • iekšējai izpētei, reklāmas akciju izstrādei un Pakalpojumu mārketingam;
 • lai izmeklētu iespējamu nelikumīgu, krāpniecisku vai citu neatbilstošu darbību saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu;
 • lai izpildītu mūsu juridiskos un likumā noteiktos pienākumus;
 • lai informētu jūs par Pakalpojumu jauninājumiem.

lai apkopotu iekšējos datus par lietotājiem Pakalpojumu optimizēšanas un/vai uzņēmējdarbības uzlabošanas nolūkā;

Ja piekrītat, Coerver Latvia koplieto jūsu datus ar mūsu partneruzņēmumiem, lai tie varētu piedāvāt jums savus produktus un pakalpojumus.

 • Google

Mēs varam izpaust jūsu personas datus šādiem uzņēmumiem:

 1. Stripe Payments Europe, Limited. – mēs kopīgojam jūsu e-pasta adresi, lai pārvaldītu jūsu maksājumus vai validētu jūsu kredītkarti;
 2. Functional Software, Inc. (Sentry) (ASV) – mēs varam kopīgot noteiktus personas datus pārskatos, kas tiek automātiski ģenerēti viņu sistēmas veiktspējas pārbaudes pakalpojuma ietvaros;
 3. Delavēras uzņēmums Mailgun Technologies, Inc. (Mailgun) (ASV) – mēs kopīgojam jūsu e-pasta adresi un pilnu vārdu, lai nosūtītu Lietošanas noteikumos un šajā Privātuma politikā minētos paziņojumus;

Mēs varam izpaust jūsu personas datus šādām trešajām personām pēc nepieciešamības (ja dati tiek skaidri izpausti) vai datu failā (ja dati ir paredzēti glabāšanai):

 • maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;
 • mūsu darbuzņēmējiem un ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, kas saistīti ar mūsu darbību un pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot, bez ierobežojuma, saistītos datu centrus, tīmekļa mitināšanas pakalpojumu sniedzējus, maksājumu pakalpojumu sniedzējus, identifikācijas verifikācijas pakalpojumu sniedzējus, reklāmas aģentūras, pasta sūtītājus, drukātājus, zvanu centrus, tirgus izpētes analītiķus, IT konsultantus, profesionālos padomdevējus un konsultantus;
 • tiesībaizsardzības iestādēm, lai palīdzētu novērst noziedzīgas darbības;
 • valsts varas un pārvaldes iestādēm un citām organizācijām, kā to prasa vai atļauj tiesību akti vai kā citādi;
 • uzņēmuma pēctecim uzņēmējdarbības pārejas gadījumā, piemēram, apvienošanās, korporatīvās reorganizācijas gadījumā, vai pircējam, kurš iegādājas visus mūsu aktīvus vai kādu to daļu.

Ja dati tiks nodoti trešajai personai, mēs īstenosim attiecīgajos tiesību aktos noteiktos pasākumus, lai nodrošinātu, ka trešā persona aizsargā izpaustos personas datus, pamatojoties uz līgumsaistībām.


KĀ GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Coerver Latvia droši glabā jūsu datus Google Cloud Platform pakalpojumos.

Coerver Latvia glabā jūsu personas datus piecus gadus pēc jūsu konta slēgšanas, t.i., pēc līguma pārtraukšanas jebkāda iemesla dēļ. Pēc šī laika perioda datus izdzēsīsim 30 dienās.

Mūsu darbiniekiem, pārstāvjiem un darbuzņēmējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz visiem personas datiem

Jūsu pienākums ir turēt slepenībā savu paroli un konta informāciju. Ja jums ir aizdomas, ka jūsu informācija, iespējams, vairs nav slepena vai kā citādi ir noticis drošības pārkāpums, jums nekavējoties par to jāpaziņo mums, un pēc tam var tikt sniegta jauna informācija.

Jūs uzņematies atbildību par sava datora / ierīces drošību un piekļuvi tiem. Pēc katras Pakalpojumu izmantošanas jums jāizrakstās no sava konta.

Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

Dažos gadījumos mums var būt nepieciešams nosūtīt jūsu personas datus uz ārzemēm vai saņemt personas datus no ārzemēm, piemēram:

 • pamatojoties uz jūsu lūgumu;
 • ja esam deleģējuši kādu darbību vai funkciju ārvalsts ārpakalpojumu sniedzējam vai apstrādātājam, ar kuru mums ir noslēgta vienošanās;
 • ja šādas tiesības mums ir paredzētas, vai ja šādu pienākumu mums uzliek tiesību akti.
 • Mums ir tiesības izpaust jūsu personas datus organizācijām, kas atrodas ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, tostarp:
 • mūsu uzņēmumu grupā ietilpstošiem uzņēmumiem;
 • ārējiem pakalpojumu sniedzējiem un apstrādātājiem.

Nepieprasīti personas dati

 • Saņemot nepieprasītus personas datus, mēs noskaidrosim, vai šos personas datus būtu atļauts iegūt tad, ja tie tiktu pieprasīti. Ja konstatēsim, ka tos nebūtu atļauts iegūt, tad, tiklīdz tas būs iespējams, likumā noteiktajā apjomā mēs tos iznīcināsim vai deidentificēsim.

Ar personu nesaistīti dati

Līdzīgi kā vairums vietņu un lietojumprogrammu, mēs varam apkopot tehniskus un ar personu nesaistītus datus, lai palīdzētu administrēt Pakalpojumus, sekotu vietnes lietojumam un uzlabotu Pakalpojumus un jūsu lietotāja pieredzi.

Pēc pieteikšanās jūsu IP adrese tiek izmantota krāpšanas novēršanai, neatbilstošu darbību identificēšanai un auditpēdu izveidošanai. Mēs vācam un glabājam ar personu nesaistītus datus, izmantojot sīkdatnes, žurnālfailus vai tīmekļa bāksignālus, lai izveidotu mūsu lietotāju profilu. “Profils” ir informācija par atsevišķiem lietotājiem, ko mēs glabājam un kurā detalizēti ietvertas viņu skatījumu un lietošanas izvēles. Profilu izmanto, lai pielāgotu lietotāja Pakalpojumu apmeklējumu un sniegtu lietotājam atbilstošas reklāmas.


Tirgvedība

Coerver Latvia vēlas nosūtīt jums informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, jums varētu patikt.

Ja esat piekritis saņemt tirgvedības ziņojumus, vēlāk vienmēr varat atteikties no to saņemšanas.

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt Coerver Latvia turpmāk nesazināties ar jums tirgvedības nolūkos.

Ja vairs nevēlaties, lai ar jums sazinātos tirgvedības nolūkos, lūdzu, rakstiet mums pa e-pastu uz info@coerver.lv.


Nepilngadīgo privātums

Mēs nepiedāvājam noslēgt līgumu par Pakalpojumu saņemšanu personām, kas jaunākas par 13 gadiem vai nav vēl sasniegušas pilngadības slieksni (turpmāk tekstā – “nepilngadīgie”). Tādējādi nepilngadīgo personas datus mēs vācam tikai tad, ja šādus datus un attiecīgi piekrišanu apstrādāt nepilngadīgā personas datus mēs esam saņēmuši no personas, kas ir attiecīgā nepilngadīgā vecāks vai viņa likumiskais aizbildnis, un tikai Pakalpojuma sniegšanas nolūkā. Mēs apzināti nelūdzam un neapkopojam personas datus no nepilngadīgajiem, kā arī apzināti neizmantojam saites uz trešās puses vietnēm vai platformām, kas pieprasa vai vāc nepilngadīgo personas datus. Ja uzskatāt, ka nepilngadīgais bez sava vecāka vai likumiskā aizbildņa piekrišanas ir mums atklājis savus personas datus vai ka mēs esam izveidojuši saiti uz šādu trešās puses vai lietotāja vietni vai platformu, lūdzu, sazinieties ar mums. Nepilngadīgo vecākiem vai aizbildņiem, kuri izmanto Pakalpojumus, ir pastāvīgas un absolūtas tiesības aplūkot personas datus, kas savākti par viņu aprūpē esošo nepilngadīgo, atsaukt piekrišanu turpmākai nepilngadīgā personas datu vākšanai un dzēst visus glabātos nepilngadīgā personas datus.


KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS UZ DATU AIZSARDZĪBU?

Coerver Latvia vēlas pārliecināties, ka esat pilnībā informēts par visām savām tiesībām attiecībā uz datu aizsardzību. Katram lietotājam ir turpmāk minētās tiesības.

 • Piekļuves tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt Coerver Latvia rīcībā esošo jūsu personas datu kopijas. Par šo pakalpojumu var tikt iekasēta neliela samaksa.
 • Tiesības uz labošanu
Jums ir tiesības pieprasīt, lai Coerver Latvia labo jebkuru informāciju, kas, jūsuprāt, ir neprecīza. Jums ir arī tiesības pieprasīt Coerver Latvia papildināt informāciju, kas, jūsuprāt, ir nepilnīga.
 • Tiesības uz dzēšanu
Pamatojoties uz noteiktiem apstākļiem, jums ir tiesības pieprasīt, lai Coerver Latvia dzēš jūsu personas datus.
 • Tiesības uz apstrādes ierobežošanu
Pamatojoties uz noteiktiem apstākļiem, jums ir tiesības pieprasīt, lai Coerver Latvia ierobežo jūsu personas datu apstrādi.
 • Tiesības iebilst pret apstrādi
Pamatojoties uz noteiktiem apstākļiem, jums ir tiesības iebilst pret Coerver Latvia veikto jūsu personas datu apstrādi.
 • Tiesības uz datu pārnesamību
Pamatojoties uz noteiktiem apstākļiem, jums ir tiesības pieprasīt, lai Coerver Latvia pārsūta mūsu apkopotos datus citam uzņēmumam vai tieši jums.

Ja iesniedzat pieprasījumu, mums ir jāsniedz atbilde mēneša laikā. Ja vēlaties izmantot kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums.

Sūtiet mums e-pastu: info@coerver.lv.

Sazinieties ar mums pa tālruni: +371 60 005 419.

Ja jums ir sūdzības par to, kā mēs apstrādājam personas datus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas Latvijas Republikā ir Datu Valsts Inspekcija (www.dvi.gov.lv).


SĪKDATNES

Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā, lai apkopotu standarta interneta žurnāla informāciju un informāciju par apmeklētāju uzvedību. Jums apmeklējot mūsu vietnes, varam automātiski apkopot informāciju par jums, izmantojot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas.

Plašāka informācija ir pieejama šeit: allaboutcookies.org.


KĀ IZMANTOJAM SĪKDATNES?

Coerver Latvia izmanto sīkdatnes dažādos veidos, lai uzlabotu jūsu pieredzi mūsu vietnē, tostarp:

 • saglabātu jūsu reģistrāciju sistēmā;
 • izprastu, kā izmantojat mūsu vietni.


KĀDA VEIDA SĪKDATNES IZMANTOJAM?

Pastāv vairākas dažādu veidu sīkdatnes, taču mūsu vietnē izmantojam turpmāk minētās sīkdatnes.

 • Funkcionālās sīkdatnes: Coerver Latvia izmanto šīs sīkdatnes, lai varētu atpazīt jūs mūsu vietnē un atcerētos jūsu iepriekš izvēlētos iestatījumus. Tie var iekļaut vēlamo valodu un atrašanās vietu. Tiek izmantotas gan pirmās, gan trešās puses sīkdatnes.
 • Analītiskās sīkdatnes: Coerver Latvia izmanto Google Analytics risinājumus, lai apkopotu lietošanas datus un analizētu tos ar mērķi vēl vairāk uzlabot mūsu produkciju un nodrošināt jaunas noderīgas funkcijas.
 • Reklāmas sīkdatnes: Coerver Latvia izmanto šīs sīkdatnes, lai apkoptu informāciju par jūsu apmeklējumu mūsu vietnē, apskatīto saturu, saites, kas ir atvērtas, un informāciju par jūsu pārlūkprogrammu, ierīci. Reklāmas nolūkos Coerver Latvia dažkārt var kopīgot ierobežotus datus ar trešajām personām. Varam arī kopīgot tiešsaistes datus, kas ir apkopoti, izmantojot sīkdatnes, ar mūsu reklāmas partneriem. Tas nozīmē, ka, apmeklējot citu vietni, jums var tikt parādīta reklāma, pamatojoties uz jūsu pārlūkošanas paradumiem mūsu vietnē.


KĀ PĀRVALDĪT SĪKDATNES

Pārvaldiet savus vēlamos Coerver Latvia sīkdatņu iestatījumus sadaļā Sīkdatņu iestatījumi.

Varat arī pārlūkprogrammai pilnībā aizliegt sīkdatņu izmantošanu. Vietnē allaboutcookies.org ir pieejama informācija par sīkdatņu noņemšanu no pārlūkprogrammas. Tomēr tādējādi dažas no mūsu vietnes funkcijām, piemēram, lietotāja sesija, vairs nedarbosies.


CITU VIETŅU PRIVĀTUMA POLITIKA

Coerver Latvia vietnē ir pieejamas saites uz citām vietnēm. Mūsu Privātuma politika attiecas tikai uz mūsu vietni, tādēļ, ja noklikšķināt uz saites, kas ved uz citu vietni, jums ir jāiepazīstas ar attiecīgās vietnes privātuma politiku.


GROZĪJUMI MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Coerver Latvia regulāri pārskata savu Privātuma politiku un publicē visus atjauninājumus šajā tīmekļa vietnē. Šī Privātuma politika pēdējo reizi ir atjaunināta 2021. gada 5.novembrī.


KĀ VARAT SAZINĀTIES AR MUMS

Ja rodas jautājumi par Coerver Latvia Privātuma politiku vai datiem, kurus glabājam par jums, vai vēlaties izmantot kādas no savām datu aizsardzības tiesībām, lūdzu, droši sazinieties ar mums.


Sūtiet mums e-pastu: info@coerver.lv.

Sazinieties ar mums pa tālruni: +371 60 005 419.