Mēs lietojam sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu lietošanas pieredzi mūsu lapā.

Kas ir sīkdatnes un kā mēs tās izmantojam lasiet šeit -  Privātuma Politika.

Turpinot lietot mūsu lapu, jūs piekrītat pieņemt tās sistēmas sīkdatnes, kas nodrošina pareizu lapas funkcionēšanu.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI


Terminu definīcijas

Lietotājs – persona, kura Vietnē ir atvērusi kontu, un/vai persona, kas izmanto Vietni.

Piekļuves ierīce – jebkurš rīks, ar kura palīdzību elektroniski piekļūst Pakalpojumiem un tos izmanto, tostarp, bet ne tikai, dators, viedtālruņa ierīce, funkciju tālrunis, planšetdators, skārienierīce vai jebkura mājas izklaides sistēma, piemēram, viedais televizors (vai jebkurš cits attālais līdzeklis).

Operators – SIA “Player Pathway”, reģistrācijas nr. 40003759314, juridiskā adrese A. Kalniņa iela 8-7, Rīga, LV-1050.

Vietne – vietne vai jebkura tās lapa, apakšlapa, apakšdomēns vai daļa, kas jebkurā brīdī atrodas vai ir pieejama, izmantojot domēna vārdu: coerver.lv

Maksājumu apstrādātājs – Stripe Payments Europe, Limited

Pakalpojumi – pakalpojumi, tajā skaitā attālināti izmantojamie Coerver® Futbola skolas pakalpojumi, ko Operators laiku pa laikam piedāvā Vietnē.

Coerver® Futbola skola – Jūsu futbola klubs, ar kuru Jums ir spēkā esošs līgums par futbola prasmju apgūšanu vai cita veida līgums, atkarībā no konkrētā gadījuma, un ar kura starpniecību Jūs izmantojat Operatora sniegtos Pakalpojumus, konkrētajā gadījumā Coerver Latvija.

Coerver® Futbola skolas pakalpojumi – visaptveroša apmācību programma, kuras ietvaros tiek nodrošināta uz prasmēm balstīta futbola apmācība, mācot gan individuālās prasmes, gan komandas spēli visu vecumu un iemaņu spēlētājiem, ko izstrādājis Coerver®, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Coerver® sistēmu, metodēm, zinātību, materiāliem, tirdzniecības nosaukumu un preču zīmēm.

Coerver® – Sportsmethod Limited (UK)

Lietošanas noteikumi – a) Vispārīgie noteikumi; b) Privātuma politika; c) Atteikšanās no atbildības; d) attiecīgā gadījumā – Papildu noteikumi par Lietotāja izmantotajiem Pakalpojumiem.

Vispārīgie noteikumi – šajā dokumentā izklāstītie noteikumi un nosacījumi.

Privātuma politika – Operatora Privātuma politika, kurai var piekļūt, izmantojot Privātuma politikas saiti, kas ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Atmaksa – samaksāto līdzekļu atmaksa par neizmantotajiem Pakalpojumiem pēc Lietotāja pieprasījuma.

Atteikšanās no atbildības – Operatora atteikšanās no atbildības forma, kurai var piekļūt, izmantojot saiti uz Privātuma politiku, kas ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.


1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – "Lietošanas noteikumi") ir uzskatāmi par juridiski saistošu vienošanos starp Operatoru un Lietotāju par Pakalpojumu izmantošanu.

1.2. Izmantojot un/vai apmeklējot jebkuru Vietnes daļu, atverot kontu Operatora Vietnē vai kā citādi izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat, ka uz jums attiecas Lietošanas noteikumi, un jūs attiecīgi: a) noslēdzat distances pakalpojumu līgumu ar Operatoru; un b) piekrītat, ka, lai izmantotu Pakalpojumus, jums tiek lūgts mums sniegt noteiktus personas datus, kas tiks apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un saskaņā ar mūsu Privātuma politiku (saite). Lietošanas noteikumi neietekmē jūsu likumā paredzētās tiesības.

1.3. Šie Lietošanas noteikumi un jebkādi līgumi ar Lietotāju tiek slēgti valsts valodā, tādējādi šo Lietošanas noteikumu oriģinālteksts ir latviešu valodā, un jebkura to interpretācija tiks balstīta uz teksta oriģinālu latviešu valodā. Ja Lietošanas noteikumi vai kādi ar tiem saistītie dokumenti vai paziņojumi tiek tulkoti citā valodā, noteicošais ir oriģināls latviešu valodā.

1.4. Pirms Lietošanas noteikumu akceptēšanas, lūdzu, uzmanīgi tos izlasiet. Pēc Lietošanas noteikumu akceptēšanas, lūdzu, izdrukājiet un saglabājiet tos kopā ar visiem apstiprinājuma e-pastiem, Papildu noteikumiem, darījumu informāciju un apmaksas apliecinājumiem, kas attiecas uz jūsu darbībām Vietnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Lietošanas noteikumi var tikt grozīti, kā noteikts tālāk 3. punktā. Pēdējo reizi šie Lietošanas noteikumi ir atjaunoti 2021. gada 5. novembrī.

1.5. Ja jūs nepiekrītat akceptēt un ievērot Lietošanas noteikumus, lūdzu, neatveriet kontu un/vai neturpiniet izmantot Pakalpojumus. Jebkāda Pakalpojumu turpmāka izmantošana nozīmēs, ka jūs akceptējat Lietošanas noteikumus.

1.6. Lai novērstu šaubas, uz visām Vietnes daļām un Pakalpojumiem parasti attiecas Lietošanas noteikumi, un, izmantojot Pakalpojumus, jums ir pienākums ievērot Lietošanas noteikumus.


2. LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES UN PAKALPOJUMI

2.1 Lietošanas noteikumi ir uzskatāmi par pakalpojuma līgumu, kas noslēgts starp jums un Operatoru, Lietotājam iegādājoties Pakalpojumus no Operatora ar vietnes www.coerver.lv (turpmāk – Vietne) starpniecību vai izveidojot Kontu Coerver® Futbola skolas mājas lapā coerver.lv (turpmāk - Coerver® Futbola skolas Vietne). Šie Lietošanas noteikumi ir saistoši visām personām, kas lieto Pakalpojumu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir reģistrēts Lietotājs vai nav un arī personas, kuras nav reģistrēts Lietotājs, turpmāk tekstā tiks sauktas par Lietotāju.

Operatoru šajos Lietošanas noteikumos dēvē par “mēs”, “mūs”, “mums” vai “mūsu”. Lietotāju un reģistrēto Konta īpašnieku dēvē par “jūs”, “jums”, “jūsu” vai “Lietotājs”.

2.2. Pakalpojumā citstarp ietilpst produkti – funkcijas, lietojumprogrammas, pakalpojumi, tehnoloģijas un programmatūra, kas ļauj jums attālināti piekļūt Coerver® Futbola skolas pakalpojumam un to izmantot, tostarp, bet ne tikai iespēju:

2.2.1. atvērt un pārvaldīt savu Coerver® Futbola skolas kontu;

2.2.2. atvērt un pārvaldīt savu Coerver® kontu;

2.2.3. veikt saziņu ar savu treneri Coerver® Futbola skolā;

2.2.4. pārvaldīt savu Coerver® Futbola skolas punktu skaitu;

2.2.5. abonēt Coerver® Futbola skolas pakalpojumus (kursus, programmas un citus Coerver® Futbola skolas pakalpojumus, ko attiecīgajā brīdī piedāvā Coerver® vai jūsu Coerver® Futbola skola);

2.2.6. kontrolēt un pārvaldīt jūsu Coerver® Futbola skolas grafiku;

2.2.7. saņemt uzdevumus no Coerver® Futbola skolas un/vai jūsu trenera;

2.2.8. iesniegt informāciju vai rezultātus Coerver® Futbola skolai un/vai jūsu trenerim;

2.2.9. novērtēt Coerver® Futbola skolas periodiski jums sniegtos mācību materiālus;

2.2.10. pārvaldīt savus maksājumus par Coerver® Futbola skolas pakalpojumiem;

2.2.11. augšuplādēt jūsu izveidotās video datnes jūsu kontā un darīt tās pieejamas Jūsu Coerver® Futbola skolai;

2.2.12. saņemt rēķinu par Coerver® un/vai Jūsu Coerver® Futbola skolas sniegto pakalpojumu apmaksu;

2.2.13. izmantot citus Pakalpojumus, kas laiku pa laikam tiek piedāvāti.

Konkrēts pieejamo Pakalpojumu apjoms un cena ir norādīti (šeit).

Vietne un attiecīgi arī Pakalpojums var saturēt saites uz trešo personu tīmekļu vietnēm vai pakalpojumiem, par kuru saturu nav atbildīgs Operators. Operators nenes nekādu atbildību par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem trešo personu tīmekļa vietnēs.

2.3. Vairāk informācijas par Operatoru sniegts sadaļā “Par mums”.

2.4. Operatora kontaktinformācija sniegta sadaļā “Kontakti”.


3. IZMAIŅAS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS

3.1 Laiku pa laikam mums var būt nepieciešams grozīt Lietošanas noteikumus vairāku iemeslu dēļ, tostarp (bez ierobežojuma) komerciālu iemeslu dēļ, lai izpildītu tiesību aktu prasības, rīkojumus, norādījumus vai ieteikumus, vai klientu apkalpošanas apsvērumu dēļ. Tādējādi Operators patur tiesības jebkurā laikā grozīt šos Lietošanas noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:

3.1.1. apmaksas noteikumu grozījumiem;

3.1.2. piemērojamo tiesību aktu grozījumiem.

3.2. Ar Lietošanas noteikumu jaunāko redakciju var iepazīties, uzklikšķinot uz saites “Lietošanas noteikumi” Vietnes kājenes sadaļā.

3.3. Grozot šos Lietošanas noteikumus, pamatojoties uz šo Lietošanas noteikumu 3.punktu, Operators informēs Lietotāju un paziņos par to, norādot, ka tika grozīti Lietošanas noteikumi, un Lietošanas noteikumu grozīšanas datums tiks norādīts šo Lietošanas noteikumu 1.4.punktā.

3.4. Lietotāja pienākums ir sekot līdzi un iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos.


4. KONTA ATVĒRŠANA

4.1 Lai izmantotu Pakalpojumus, jums jāatver konts pie Operatora (“Jūsu konts” vai “Konts”). Ja esat nepilngadīgs, jūsu vārdā kontu atver jūsu vecāks vai aizbildnis. Pašlaik kontu pie mums var atvērt tikai Latvijas Republikas rezidenti.Pamatā to, vai esat Latvijas Republikas rezidents noteiksim pēc Jūsu kontā norādītās dzīvesvietas.

4.2 Lai atvērtu Kontu Pakalpojumu izmantošanai, jūs varat veikt šādas darbības:

4.2.1 Vietnē noklikšķināt “Izveidot kontu” un izpildīt ekrānā redzamos norādījumus; vai

4.2.2 atvērt Kontu citā veidā saskaņā ar Operatora norādījumiem.

Ja esat nepilngadīgs vai jūsu tiesības slēgt līgumus ir ierobežotas, jūsu vārdā kontu atver un šos Lietošanas noteikumus akceptē jūsu vecāks vai aizbildnis (atkarībā no situācijas).

4.3 Atverot kontu, jums tiks lūgts sniegt mums personas datus, tostarp jūsu vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu, kā arī atbilstošu kontaktinformāciju, tostarp adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, vai informāciju, kas nepieciešama, lai mēs varētu jums vai Jūsu bērnam vai Jūsu aizbildnībā esošajai personai sniegt Pakalpojumus, piemēram, apģērba un apavu izmēru un dzimšanas datumu sesijām klātienē (“Jūsu kontaktinformācija”). Papildus informāciju par to, kādus datus mēs iegūstam, skatiet mūsu Privātuma Politikas lapā (saite). Jūs periodiski varat atjaunināt savu kontaktinformāciju, sazinoties ar Klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot Konta pārvaldības lapu Vietnē vai citā Operatora norādītajā veidā.

4.4 Atverot Kontu, jūs apliecināt, ka:

4.4.1 Jūs saprotat un pieņemat ar Pakalpojumu izmantošanu saistīto risku, un piekrītat Atteikumam no atbildības (saite).

4.4.2. Jūs esat: 

Vecāks par 18 gadiem, vai jūs esat tās personas likumīgais pārstāvis, kuras kontu atverat. Nepilngadīgo vecākiem vai aizbildņiem (personas, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu vai likumā noteikto pilngadības vecumu, atkarībā no tā, kurš ir zemāks), jebkura informācija par jūsu nepilngadīgo tiek vākta, izmantota vai glabāta tikai ar jūsu piekrišanu šiem Lietošanas noteikumiem un saskaņā ar mūsu Privātuma politiku, lai sniegtu Pakalpojumus; 

Mūsu Privātuma politika nosaka mūsu nostādnes un praksi attiecībā uz personas datu vākšanu, glabāšanu un izmantošanu. Ja jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu pa e-pastu: info@coerver.lv.

4.5. Atverot Kontu, Lietotājam ir jānorāda patiesa, pilnīga un aktuāla informācija.

4.6. Lai saņemtu Pakalpojumu, jums var būt jāveic šādas vai citas (atbilstoši Vietnes norādījumiem) darbības:

4.6.1. Jāaizpilda reģistrācijas anketa;

4.6.2. jāizvēlas vispiemērotākā maksājumu sistēma, ar kuru veikt apmaksu par Pakalpojumu;

4.6.3. jāveic visas nepieciešamās darbības, lai norēķinātos par Pakalpojumu;

4.6.4. jāizpilda Vietnē pieejamās instrukcijas Pakalpojuma izmantošanai.

4.6. Kad konta atvēršanas procedūra būs pabeigta, mēs jums nosūtīsim apstiprinājuma vēstuli uz jūsu norādīto e-pasta adresi. Ja nesaņemat no mums apstiprinājuma vēstuli, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu pa e-pastu: info@coerver.lv, lai saņemtu tālāku palīdzību.


5. LIETOTĀJVĀRDS, PAROLE, PIN un LIETOTĀJA INFORMĀCIJA

5.1 Pēc konta atvēršanas jums jāveic visi iespējamie pasākumi, lai neizpaustu (apzināti vai nejauši) savu lietotājvārdu, paroli un/vai konta numuru citiem, tostarp (ja iespējams) nodrošinot, ka jūsu Piekļuves ierīcē tiek lejupielādēta drošības programmatūras jaunākā versija.

5.2 Visi darījumi, kas veikti tad, ja jūsu lietotājvārds un parole, un/vai konta numurs ir ievadīts pareizi, tiks uzskatīti par spēkā esošiem, neatkarīgi no tā, vai esat tos autorizējis, un mēs neesam atbildīgi par pretenzijām, ja jūs atklājat (apzināti vai nejauši) savu lietotājvārdu, paroli vai konta numuru citām personām.

5.3 Ja esat pazaudējis vai aizmirsis savu Konta informāciju, vai ja jums ir pamats uzskatīt, ka šī informācija ir kļuvusi zināma trešajai personai, kurai uz to nav tiesību, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums, lai to nomainītu, izmantojot info@coerver.lv, kuras informāciju varat atrast sadaļā “Kontakti”.


6. SAMAKSA PAR PAKALPOJUMIEM

6.1. Par saņemtajiem Pakalpojumiem jums ir jāmaksā mums Pakalpojuma maksa saskaņā ar mūsu Cenrādi.

6.2. Pakalpojuma maksa var mainīties. Gadījumā, ja mēs mainīsim Pakalpojuma maksu, tad mēs nosūtīsim Lietotājiem attiecīgu informāciju (tajā skaitā jaunās Pakalpojumu maksas un to spēkā stāšanās dienu), kā arī izvietosim jaunu Cenrādi Vietnē. Gadījumā, ja Jūs nepiekritīsiet Pakalpojuma maksas izmaiņām, Jums būs tiesības pārtraukt līgumattiecības ar Operatoru, par to rakstveidā informējot Operatoru, izmantojot kontaktinformāciju, kas pieejama Vietnes sadaļā “Kontakti” līdz dienai, kad stājas spēkā jaunās Pakalpojumu maksas.

6.3. Pakalpojuma maksa neietver Jūsu iespējamās izmaksas, kas varētu būt saistītas ar telekomunikāciju operatoru pakalpojumu izmantošanu vai Piekļuves ierīču iegādi vai izmantošanu, bet var Jums radīt papildu izdevumus. Jums izrakstītajā Jūsu Coerver® Futbola skolas rēķinā tiks iekļauta arī maksa par rēķina izrakstīšanu, kas ir daļa no Jums sniegtajiem pakalpojumiem. Maksa par rēķina izrakstīšanu tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

6.4. Pakalpojuma maksa tiek norādīta, ieskaitot PVN (kur tas piemērots) tādā apmērā, kādā tas tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no šī līguma noslēgšanas, Pakalpojum maksa tiks mainīta attiecīgi, ņemot vērā PVN apmērā izmaiņas, izņemot gadījumus, kad Lietotājs Pakalpojuma maksu ir samaksājis pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Operators par šādām izmaiņām rakstiski informē Lietotāju.

6.5. Neskatoties uz Operatora saprātīgiem centieniem, Operators nevar izslēgt, ka Pakalpojuma maksa varētu būt norādīta nepareizi no Operatora neatkarīgas tehniskas vai cilvēciskas kļūdas dēļ. Gadījumā, ka Operators konstatē, ka Pakalpojuma maksa ir norādīta nepareizi, Operators par to informē Lietotāju pa e-pastu vai izmantojot citu pieejamu saziņas līdzekli un atceļ darījumu. Šādā gadījumā Lietotājam, ja tas vēlas turpināt lietot Pakalpojumu, Pakalpojuma maksa jāveic pareizā apmērā.

6.6. Visus maksājumus mūsu Vietnē apstrādā Stripe Payments Europe, Limited – tehnisko pakalpojumu sniedzējs un datu apstrādātājs (“Apstrādātājs”), kas var piedāvāt pakalpojumus kā vienas vai vairāku finanšu iestāžu pārstāvis Latvijas Republikā (turpmāk tekstā – “Finanšu pakalpojumu sniedzējs”). Darījumu (kā definēts tālāk tekstā) apstrādi un norēķinus (turpmāk tekstā – “Maksājumu apstrāde”) veic Apstrādātājs un kāds no Finanšu pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar atsevišķu Stripe saistītā konta līgumu, ieskaitot Stripe pakalpojumu līgumu un piemērojamos Stripe maksājumu uzņēmuma noteikumus, un tiktāl, ciktāl jūs izmantojat maksājumu veidu, uz kuru attiecas Papildu noteikumi un Maksājumu noteikumi (kopā saukti – “Apstrādātāja noteikumi”). Pieņemot šos Lietošanas noteikumus, jūs pieņemat un piekrītat ievērot arī Apstrādātāja noteikumus, kas uzskatāmi par juridisku vienošanos starp jums un Apstrādātāju. Operators nav Apstrādātāja noteikumu puse un nav atbildīgs par tiem attiecībā uz jums. Pieņemot šos Lietošanas noteikumus un Apstrādātāja noteikumus, jūs piekrītat konta izveidošanai pie Apstrādātāja Maksājumu apstrādes nolūkā (“Apstrādātāja konts”). Mēs paturam tiesības mainīt Apstrādātāju, ievērojot mūsu līgumā ar Apstrādātāju ietvertos nosacījumus. Gadījumā, ja šajos Lietošanas noteikumos ir pretrunas attiecībā uz maksājumu apstrādi vai Apstrādātāja kontu, noteicošie ir Apstrādātāja noteikumi.

6.3. Norēķini un rēķinu izrakstīšana

6.3.1. Norēķinoties par Pakalpojumu Lietotājs apliecina un garantē, ka

6.3.1.1. ir tiesīgs izmantot norēķiniem par Pakalpojumu saistīto kredītkarti vai citu maksāšanas metodi:

6.3.1.2. Lietotāja sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.

6.3.2. Operatora tiešsaistes pakalpojumi darbojas pēc abonēšanas principa un Operators no jūsu kredītkartes, kas norādīta Jūsu kontā, iekasēs priekšapmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem par katru norēķinu periodu šī norēķinu perioda pirmajā dienā vai pēc tās.

Ja maksājat ar kredītkarti: a) ar šo jūs neatsaucami pilnvarojat Operatoru iekasēt maksu no kredītkartes vai izmantojot citu maksājuma veidu, kas paredzēts minēto maksājumu iekasēšanai attiecīgajā termiņā;

b) maksājamās summas tiks iekasētas automātiski pirms Pakalpojumu izmantošanas.

Novēlotiem maksājumiem, kas radušies kredītkaršu noraidīšanas rezultātā, kuriem mēs esam mēģinājuši izsekot, tiks piemērota procentu likme 6% gadā vai augstākā tiesību aktos pieļaujamā likme. Gadījumā, ja 5 (piecas) dienas pēc kārtas mēs nevarēsim iekasēt maksu par Pakalpojuma izmantošanu, Lietotāja dalība attiecīgajā Pakalpojumā tiks automātiski pārtraukta.

Ja jūsu kredītkarte vai debetkarte kāda iemesla dēļ netiek veiksmīgi apstrādāta, mēs paturam tiesības 5 dienu laikā laikā mēģināt atkārtoti apstrādāt maksājumu ar regularitāti viena reizi 24 stundu laikā. Ja maksājums tomēr nebūs veiksmīgs, mēs par to Jums paziņosim, nosūtot paziņojumu uz Jūsu kontā norādīto elektroniskā pasta adresi.

6.3.3. Operatora klātienes Pakalpojumus Jūs apmaksājat paši vienā vai 2 maksājumos, atkarībā no Operatora piedāvātās izvēles Cenrādī konkrētam klātienes Pakalpojumam. Operators ir tiesīgs nepielaist Lietotāju klātienes Pakalpojumam, ja Operators nav saņēmis samaksu par attiecīgajiem klātienes Pakalpojumiem.

6.3.4. Ar šo jūs apliecināt, ka jums ir tiesības izmantot visus norādītos maksājumu veidus, kā arī apņematies pastāvīgi atjaunināt savu maksājumu informāciju. Kartes izsniedzējs veic visu kredītkaršu un debetkaršu īpašnieku pārbaudi un autorizāciju. Ja jūsu maksājumu kartes vai cita maksājumu veida izsniedzējs kāda iemesla dēļ atsakās veikt mums maksājumu vai apstiprināt to, mēs neesam atbildīgi pret jums par mūsu Pakalpojumu apturēšanu vai pārtraukšanu.


7. PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

7.1 Ja piekļūstat Pakalpojumiem, izmantojot elektronisku saziņas veidu un trešo personu sniegtos telekomunikāciju pakalpojumus, ņemiet vērā, ka saistībā ar Vietnes un Pakalpojumu izmantošanu:

7.1.1 Jūs, iespējams, izmantojat savienojumu vai aprīkojumu, kas ir lēnāks par citu personu izmantoto aprīkojumu, un tas var ietekmēt Vietnē piedāvāto Pakalpojumu veiktspēju.

7.1.2 Jums var rasties sistēmas trūkumi, nepilnības, kļūmes vai pakalpojuma pārtraukumi, kas tiks novērsti saskaņā ar tālāk tekstā sniegtajiem norādījumiem par IT kļūmēm.

7.2. Kā daļu no mūsu sniegtajiem Pakalpojumiem mēs esam nodrošinājuši Jums piekļuvi treniņu moduļiem, kuriem ir funkcija un kuri ir paredzēti Jūsu sagatavoto video failu, kur Jūs fiksējat kā Jūs izpildāt noteiktus treniņu vingrinājumus, kas ir kā daļa no Jūsu Coerver® Futbola skolas programmas apguves (turpmāk arī – Jūsu Video). Jūsu Video tiks kopīgoti ar Jūsu Coerver® Futbola skolu un tie būs pieejami Jūsu Coerver® Futbola skolas treneriem un vadībai.

Jūsu Video augšupielāde ir atļauta tikai un vienīgi, ja to veicat Jūs un ja Jūsu Video satur tikai un vienīgi Jūsu atveidojumu, un Jūsu Video nav ietverts saturs, kas ir pretrunā ar šiem Lietošanas Noteikumiem. Mēs paturam tiesības neatgriezeniski izdzēst Jūsu Video jebkurā laikā, ja mēs konstatējam, ka Jūsu video nav atbilstošs un ir pretrunā ar šiem Lietošanas Noteikumiem. Jums nav pienākuma pārskatīt katru Jūsu Video un Jūs esat vienpersoniski atbildīgs par Jūsu Video saturu.


8. KONTA SLĒGŠANA; LIETOŠANAS NOTEIKUMU PĀRTRAUKŠANA; JŪSU TIESĪBAS SLĒGT KONTU UN PĀRTRAUKT LIETOŠANAS NOTEIKUMUS

8.1 Ja Jūs lietojat tikai tiešsaistes Pakalpojumus, Jums ir tiesības slēgt jūsu kontu un atteikties no Lietošanas noteikumiem, sazinoties ar mums vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš pa e-pastu info@coerver.lv un:

8.1.1 norādot savu vēlmi slēgt kontu; kā arī

8.1.2 norādot konta slēgšanas iemeslu

Mēs saprātīgā termiņā atbildēsim uz jūsu pieprasījumu, apstiprinot jūsu konta slēgšanu un norādot datumu, kad tas tiks slēgts, ar nosacījumu, ka jūs arī turpmāk uzņematies atbildību par visām darbībām jūsu kontā, kamēr mēs būsim to slēguši (un Lietošanas noteikumu darbība šajā brīdī izbeidzas). Pēc konta slēgšanas jums vairs nebūs piekļuves Pakalpojumiem.

8.2. Ja Jūs izmantojat klātienes Pakalpojumus un ja klātienes Pakalpojumu sniegšana vēl nav uzsākta – atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Lietotājam tiek liegta iespēja izmantot un apmeklēt klātienes Pakalpojumus no atteikuma pieteikšanas dienas, kā arī tiek atgriezta Pakalpojuma maksa, ieturot administrēšanas maksu 20 EUR (divdesmit euro) apmērā. Gadījumā, ja klātienes Pakalpojumu saņemšana jau ir uzsākta, bet Lietotājs izvēlas izmantot atteikuma tiesības, Lietotājam tiek atgriezta Pakalpojuma maksa proporcionāli neizmantoto klātienes Pakalpojumu apjomam, kā arī tiek ieturēta administrēšanas maksa 20 EUR (divdesmit euro) apmērā. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka atteikuma tiesības nevarēs izmantot pēc klātienes Pakalpojuma nodarbību cikla noslēguma, ja Lietotājs piedalījies klātienes Pakalpojuma nodarbībās (kaut vai vienā nodarbībā).

8.3. Pēc konta slēgšanas mums zināmos apstākļos pēc jūsu lūguma būs tiesības atvērt jūsu kontu, izmantojot to pašu konta informāciju kā iepriekš. Šādā gadījumā, lai gan jūsu konta informācija būs tāda pati kā iepriekš, uz to attieksies Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā konta atkārtotās atvēršanas dienā, un visas iepriekšējās tiesības zaudē spēku.Mēs varam nebūt spējīgi atsevišķos gadījumos atkārtoti atvērt Jūsu kontu, ņemot vērā normatīvajos aktos paredzētos ierobežojumus.


9. MŪSU TIESĪBAS SLĒGT KONTU UN PĀRTRAUKT LIETOŠANAS NOTEIKUMUS. KLĀTIENES PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS ĪPATNĪBAS. TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

9.1. Mums ir tiesības jebkurā laikā (un neatkarīgi no citiem Lietošanas noteikumos ietvertajiem nosacījumiem) slēgt jūsu kontu un pārtraukt Lietošanas noteikumus, rakstiski paziņojot (vai mēģinot paziņot) jums, izmantojot jūsu kontaktinformāciju.

9.2. Lietošanas noteikumu pirmstermiņa izbeigšana klātienes Pakalpojumiem un to sekas.

9.2.1. Operators, bez pienākuma kompensēt zaudējumus, ir tiesīgs uz noteiktu laiku vienpusēji apturēt Lietošanas līgumu un attiecīgi arī Lietotāja dalību klātienes Pakalpojumos, par to paziņojot Lietotājam, ja Lietotājs pārkāpj jebkuru šo Lietošanas noteikumu punktu un pēc Operatora vai tā pārstāvju aizrādījuma saņemšanas, pārkāpumu nav novērsis.

9.2.2. Operators ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties pārtraukt šos Lietošanas noteikumus pirms Pakalpojumu sniegšanas termiņa beigām, par to paziņojot Lietotājam, paziņojumu nosūtot šajos Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā, bez pienākuma kompensēt jebkādus zaudējumus, tajā skaitā šādos gadījumos:

a) Lietotājs Pakalpojumus saņemšanas laikā bijis iesaistīts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā;

b) Lietotājs izraisījis kautiņu ar citiem Lietotājiem;

c) Lietotājs neievēro Operatora treneru (viena vai vairāku) un/vai Operatora vadības tiesisku norādījumus, izrāda necieņu pret Operatora treneriem (vienu vai vairākiem) vai Operatora personālu, vai citu Lietotāju(iem);

d) Lietotājs bojā vai neatļauti lieto Operatora īpašumā vai citā tiesiskā lietošajā esošās telpas vai citu īpašumu, kā arī klātienes Pakalpojumu saņemšanas laikā pieejamo trešo personu īpašumu;

e) Lietotājs neapmeklē klātienes Pakalpojumu nodarbības 2 (divas) vai vairāk reizes pēc kārtas, par kavējumu nebrīdinot Operatoru, vai kavē klātienes Pakalpojumu nodarbības, tādējādi traucējot Pakalpojumu procesa norisi citiem Lietotājiem;

f) Lietotājam ir atkārtoti vispārpieņemto uzvedības normu pārkāpumi, kas nav novērsti pēc Operatora treneru vai Operatora vadošā personāla norādījumiem;

9.3. Lietotājam ir pienākums informēt Operatoru pēc iespējas ātrāk visos gadījumos, kad Lietotājs neapmeklēs klātienes Pakalpojumu nodarbības attaisnojošu iemeslu dēļ, tos norādot, pirms plānotās klātienes Pakalpojumu nodarbības.

9.4. Ja Lietotājs nav apmeklējis klātienes Pakalpojumu nodarbību nodarbību attaisnojošu iemeslu dēļ vai uz laiku ir apturējis dalību klātienes Pakalpojumu nodarbībās un Operators par to ir savlaicīgi brīdināts, Operators piedāvās Lietotājam apmeklēt citu pēc iespējas līdzvērtīgu nodarbību, ja tas ņemot vērā klātienes Pakalpojumu nodarbību specifiku un apstākļus būs iespējams.

9.5. Operators patur tiesības atcelt vai pārcelt jebkuru klātienes pakalpojumu nodarbību, par to informējot Lietotāju. Ja Operators ir atcēlis klātienes Pakalpojumu nodarbību, Operators atmaksā Lietotājam maksu par atcelto klātienes Pakalpojumu nodarbību. Ja Operators ir pārcēlis klātienes Pakalpojumu nodarbību, Operators piedāvās Lietotājam apmeklēt citu pēc iespējas līdzvērtīgu nodarbību, ja tas ņemot vērā klātienes Pakalpojumu nodarbību specifiku un apstākļus būs iespējams vai arī atlīdzinās Lietotājam samaksu par konkrēto klātienes Pakalpojumu nodarbību, kuru sakarā ar pārcelšanu, Lietotājs nav apmeklējis.

9.6. Visos gadījumos, kad šie Lietošanas noteikumi tiek pārtraukti, Operatoram ir tiesības no Lietotājam atmaksājamās Pakalpojuma maksas ieturēt administrēšanas maksu EUR 20.00 (divdesmit euro) apmērā. Pakalpojuma maksa netiks atmaksāta, ja Lietotājs nav informējis Operatoru šajos Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā par to, ka Lietotājs neapmeklēs klātienes Pakalpojumu nodarbības, vai nav pārtraucis šos Lietošanas noteikumus tajos noteiktajā kārtībā.

9.7. Klātienes Pakalpojumu īpašie noteikumi:

9.7.1. Operators ir tiesīgs izdot Lietotājiem saistošus klātienes Pakalpojumu iekšējās kārtības noteikumus.

9.7.2. Operators klātienes Pakalpojumu ietvaros nodrošina šādu inventāru un iespējas - nodarbību norisi tam piemērotās telpās, trenerus, nepieciešamo sporta inventāru klātienes nodarbību nodrošināšanai (piem., bumbas), iespēju iegādāties formu.

9.7.3. Operators klātienes nodarbību laikā ir atbildīgs par Lietotāja drošību un Lietotāja tiesību ievērošanu.

9.7.4. Operators apņemas informēt Lietotāju par Operatora novērotajām izmaiņām Lietotāja veselības stāvoklī.

9.7.5. Operators apņemas pēc Lietotāja pieprasījuma informēt Lietotāju par klātienes Pakalpojumu saturu un norises gaitu.

9.7.6. Operatora treneri ir tiesīgi aizrādīt Lietotājam, ja viņš pārkāpj kādu no Lietošanas noteikumos noteiktās kārtības un/vai iekšējās kārtības noteikumiem. Sevišķi smagu pārkāpumu gadījumā Operators ir tiesīgs nekavējoties izslēgt Lietotāju no klātienes Pakalpojuma un nekavējoties pārtraukt šos Lietošanas noteikumus bez pienākuma kompensēt zaudējumus.

9.7.7. Operators neatbild par sekām, kas radušās Lietotājam pārkāpjot šo līgumu un Operatora iekšējās kārtības noteikumus.

9.7.8. Operators neatbild par Lietotāja privāto lietu (piem., mobilo telefonu, utml.) glabāšanu klātienes nodarbību laikā, kā arī Lietotāja privāto lietu nozaudēšanu, zādzību vai bojāšanu klātienes nodarbību laikā, kā arī neatlīdzina tādējādi Lietotājam vai trešajām personām radītos zaudējumus. Lietotājs apņemas atlīdzināt Lietotāja nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies klātienes nodarbību norises laikā pilnā apmērā.

1. 9.7.9. Lietotājs piedalās Klātienes Pakalpojumu ietvaros nodrošinātajās aktivitātēs, tajā skaitā, bet neaprobežojoties – grupu un individuālos treniņos, Operatora noteiktajā laikā un vietā, kā Lietotājam ir tiesības piedalīties arī citās Operatora noteiktās Klātienes Pakalpojumu ietvaros organizētās aktivitātēs vai pasākumos.

2. 9.7.10. Lietotājam uz visām Klātienes Pakalpojuma ietvaros notiekošajām aktivitātēm jāierodas savlaicīgi, ņemot vērā paredzētajai darbībai nepieciešamo sagatavošanās laiku.

3. 9.7.11. Lietotājs Klātienes Pakalpojumu nodarbībās piedalās Operatora noteiktā uniformā (turpmāk – Forma) atbilstoši Operatora noteiktajam vizuālajam standartam un Lietotāja izmēriem.

9.7.12. Lietotājs vai tā pārstāvis par saviem līdzekļiem nodrošina Lietotājam dalībai Klātienes Pakalpojuma nodarbībās nepieciešamo personīgo inventāru un palīglīdzekļus nepieciešamā daudzumā gan treniņiem āra apstākļos, gan sporta vai trenažieru zālē, tajā skaitā Formu.

9.7.13. Lietotājam un tā pārstāvim ir jāievēro Operatora noteikto Klātienes pakalpojumu iekšējās kārtības noteikumus, kā arī uzvedības noteikumus, kas pieejami Klātienes pakalpojumu norises vietā redzamā vietā. Operators ir tiesīgs vienpusēji grozīt šajā punktā minētos noteikumus, par to informējot Lietotāju šajos Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.

9.7.14. Lietotājam, piedaloties Klātienes Pakalpojuma nodarbībās ar cieņu jāizturas pret citiem Klātienes Pakalpojuma nodarbību dalībniekiem un Operatora personālu, jāievēro disciplīna un ētikas normas, kā arī Operatora vadības (treneru, administrācijas) norādījumus.

9.7.15. Klātienes Pakalpojumu nodarbību laiki (to sākums un beigas) un programma, kā arī Klātienes Pakalpojumu norises vietas norādītas (šeit)

9.7.16. Lietotājam ir pienākums Klātienes Pakalpojumu laikā pienācīgi rūpēties par savu veselību, t.i., neradīt veselības apdraudējumu (ievērot piesardzību, neiesaistīties un neradīt situācijās, kas var radīt traumas) nedz sev nedz trešajām personām, Lietotājam ir pienākums veselības stāvokļa vai pašsajūtas pasliktināšanās gadījumā Klātienes Pakalpojumu nodarbības laikā nekavējoties informēt par to Operatora treneri. Šī punkta pārkāpums ir pamats Operatora tiesībām nekavējoties vienpusēji bez rakstveida paziņojuma pārtraukt šos Lietošanas noteikumus un izraidīt Lietotāju no Klātienes Pakalpojumu nodarbībām.

9.7.17. Lietotājam šī Klātienes Pakalpojumu nodarbību laikā un pirms tām ir aizliegts lietot apreibinošas vielas un atrasties Klātienes Pakalpojumu nodarbībās apreibinošo vielu ietekmē, kā arī pēc jebkura Operatora trenera un/vai Operatora vadības norādījuma pārtraukt tās lietot. Šī punkta pārkāpums ir pamats Operatora tiesībām nekavējoties vienpusēji bez rakstveida paziņojuma pārtraukt šos Lietošanas noteikumus un izraidīt Lietotāju no Klātienes Pakalpojumu nodarbībām.

4. 9.7.18. Lietotājam un/vai tā pārstāvim ir pienākums sniegt patiesas ziņas Operatoram par Lietotāja veselības stāvokli, gatavību Klātienes Pakalpojuma nodarbībām un uzņemties atbildību par Lietotāja veselību un dzīvību, kā arī nodrošināt Lietotāju ar nepieciešamajām aizsargpotēm (tajā skaitā āra nodarbību gadījumā – pret ērču encefalītu).


10. PIEKĻUVE PAKALPOJUMIEM UN TO IZMANTOŠANA

10.1 Jūs esat pilnībā atbildīgs par visu Piekļuves ierīču un ar tām saistīto iekārtu, tīklu un interneta savienojuma pakalpojumu, kas jums nepieciešami, lai piekļūtu Pakalpojumiem, nodrošināšanu un uzturēšanu. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jūsu zaudējumiem (piemēram, pakalpojumu nesaņemšanas, slikta interneta savienojuma, nepietiekama joslas platuma vai cita iemesla dēļ), ko izraisījis interneta vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, kuru jūs izmantojat, lai piekļūtu Pakalpojumiem, vai ja jūsu pārlūkprogramma ir vecāka par 3 (trim) gadiem. Lai novērstu šaubas, Operators nesniedz nekādas garantijas par Pakalpojumu saderību ar kādu konkrētu trešās puses programmatūru vai aparatūru, ieskaitot (lai novērstu šaubas) trešo personu analīzi, kas sola, ka izmantojot Pakalpojumus, tiks sasniegti konkrēti rezultāti.

10.2 Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot Pakalpojumus tādam mērķim, kas ir vai varētu būt uzskatāms par apmelojošu, aizskarošu, neķītru (it īpaši ir aizliegts attēlojums ar kailu vai puskailu cilvēka ķermeni), pretlikumīgu, rasistisku, dzimumu aizskarošu vai citādi diskriminējošu, vai kas varētu izraisīt apvainojumu jebkādā veidā. Nedrīkst izmantot ļaunprātīgu vai agresīvu valodu,attēlus , video vai datnes, lamāties, draudēt, uzmākties vai darīt pāri citām personām, tostarp citiem lietotājiem, izmantojot Vietni vai Jūsu kontu vai augšuplādēt Vietnē vai Jūsu kontā datnes, kas satur šādu valodu vai atveidojumus, kā arī mēģināt uzdoties par citu personu vai izturēties šādi pret Operatora personālu, kurš sniedz Pakalpojumus, vai pret mūsu palīdzības dienesta vai atbalsta darbiniekiem.

10.3 Vietni un Pakalpojumus drīkst izmantot tikai, lai uzlabotu savas individuālās futbola prasmes, pašmācībai un pašizglītībai. Nav atļauts kopīgot Pakalpojumu izmantošanu ar citām personām. Nav atļauts bez mūsu skaidras piekrišanas piekļūt Vietnei un/vai Pakalpojumiem vai jebkādā veidā pavairot tos vai kādu to daļu, tostarp izveidojot saites uz to.

10.4 Jūs uzņematies visu risku, lejupielādējot jebkuru materiālu no Vietnes, un Operators nav atbildīgs par datu zudumu vai citu kaitējumu, ko izraisījusi šāda lejupielāde. Jūs uzņematies visu risku, augšuplādējot jebkuru materiālu Vietnē vai Jūsu kontā, un Operators nav atbildīgs par datu zudumu vai citu kaitējumu, ko izraisījusi šāda augšuielāde.

10.5 Ja mums ir pamats uzskatīt, ka izmantojot Pakalpojumus jūs pārkāpjat 10.2., 10.3. vai 10.4. punkta noteikumus, tad, neskarot citas mūsu tiesības, mums ir tiesības nekavējoties izņemt no Vietnes pārkāpjošu saturu un slēgt jūsu kontu.


11. VIETNES PĀRVEIDOŠANA

Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā pārveidot vai mainīt jebkuru Vietnē pieejamo produktu vai pakalpojumu (tostarp piedāvātās cenas), lai nodrošinātu Vietnes nepārtrauktu darbību, bet neskarot Pakalpojumus, kas grozījumu izdarīšanas brīdī jau tiek sniegti. Mums ir tiesības reizēm ierobežot jūsu piekļuvi dažām Vietnes daļām, lai veiktu Vietnes uzturēšanu un/vai Vietnē pieejamo Pakalpojumu un/vai produktu pārveidošanu.


12. TREŠO PUŠU PROGRAMMATŪRA

12.1 Lai izmantotu Pakalpojumos piedāvātos produktus, jums var būt nepieciešams lejupielādēt un instalēt Piekļuves ierīcē trešo pušu nodrošināto programmatūru (“Programmatūra”). Programmatūra var ietvert (bez ierobežojuma): Piekļuves ierīces lietojumprogrammas, mūsu lejupielādes Pakalpojuma produktus un dažādas reklāmas, mārketinga un/vai objektu lietojumprogrammas, produktus un programmatūru. Šādā gadījumā jums var būt jānoslēdz atsevišķs līgums ar minētās programmatūras īpašnieku vai licences devēju par tās izmantošanu (“Trešās puses programmatūras līgums”). Gadījumā, ja starp Lietošanas noteikumiem un Trešās puses programmatūras līgumu ir pretrunas, noteicošie ir Lietošanas noteikumi, ciktāl neatbilstība attiecas uz Jūsu un Operatora savstarpējām attiecībām.

12.1 Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai Programmatūra tiktu lejupielādēta jūsu Piekļuves ierīcē tādā veidā, kas ir saderīgs ar jūsu Piekļuves ierīces individuālajiem iestatījumiem. Lai novērstu šaubas, mēs neuzņemamies atbildību par to, ka Programmatūras nepareiza lejupielāde nelabvēlīgi ietekmē jūsu Piekļuves ierīces darbību.

12.2 Neskatoties uz to, ka uz Pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti, izmantojot Piekļuves ierīces lietojumprogrammu, attiecas Lietošanas noteikumi, nosacījumus, saskaņā ar kuriem lietojumprogramma (“Lietotne”) tiek lejupielādēta vai instalēta jūsu Piekļuves ierīcē, reglamentē līgums, kas noslēgts starp jums un attiecīgās lietotnes piegādātāju. Ja pastāv neatbilstība starp Lietošanas noteikumiem un minēto līgumu, noteicošie ir Lietošanas noteikumi, ciktāl neatbilstība attiecas uz Jūsu un Operatora savstarpējām attiecībām.


13. IT KĻŪME

Ja rodas problēmas programmatūrā vai aparatūrā, kuru mēs izmantojam Pakalpojumu sniegšanai, mēs veiksim visus iespējamos pasākumus, lai problēmu novērstu, cik drīz vien iespējams. Ja minēto problēmu dēļ Pakalpojuma darbība tiek pārtraukta apstākļos, kad to nevar atsākt tieši no tā paša stāvokļa, nekaitējot jums, mēs veiksim visus iespējamos pasākumus, lai rīcība pret jums būtu taisnīga.


14. KĻŪDAS VAI NOLAIDĪBA

14.1 Mūsu pieļauto kļūdu rezultātā var rasties dažādi apstākļi. Tie var ietvert, piemēram, turpmāko:

14.1.1 datora darbības traucējumu rezultāts;

14.1.2 ja kļūda ir pieļauta aizliegtas prakses rezultātā;

14.1.6 ja kļūdu esam pieļāvuši manuālas vai datora ievades kļūdas rezultātā; vai

šādi apstākļi saukti par “Kļūdu"

14.2 Mēs paturam tiesības:

14.2.1 labot jebkuru pieļauto kļūdu; vai

14.2.2 gadījumā, ja kļūda radusies aizliegtas prakses dēļ, veikt Lietošanas noteikumos norādītos pasākumus.

14.3 Ne mēs (tostarp mūsu darbinieki vai pārstāvji), ne mūsu partneri vai piegādātāji nav atbildīgi par zaudējumiem, ieskaitot zaudējumus, kas radušies mūsu vai jūsu Kļūdas dēļ.

14.4 Konstatējot Kļūdu, jums ir pienākums pēc iespējas ātrāk informēt mūs.


15. PAKALPOJUMA KVALITĀTE UN MŪSU ATBRĪVOJUMS NO ATBILDĪBAS

15.1 Pakalpojumiem jūs piekļūstat un tos izmantojat pēc savas izvēles, ieskatiem un riska. Mēs neuzņemamies atbildību par jūsu mēģinājumiem izmantot Pakalpojumus ar tādām metodēm, līdzekļiem vai veidiem, kurus mēs neesam paredzējuši. Mēs neuzņemamies atbildību par Coerver® Futbola skolas pakalpojumiem.

15.2 Mēs nodrošinām Pakalpojumus tādus, kādi tie ir, kas nozīmē, ka Operators negarantē, ka:

5.2.1. Pakalpojums atbilst Lietotāja prasībām;

5.2.2. Pakalpojums ir brīvs no tehniskām kļūdām, tehniskiem pārtraukumiem, drošības caurumieml

5.2.3. Pakalpojums būs pieejams jebkurā laikā un jebkurā vietā.

Mēs nesniedzam nekādus citus solījumus vai garantijas attiecībā uz Pakalpojumiem vai citiem produktiem vai pakalpojumiem, kas ietilpst Pakalpojumos, un līdz ar to izslēdzam (ciktāl to atļauj likums) visas netiešās garantijas attiecībā uz tiem (tostarp netiešās garantijas par apmierinošu kvalitāti un/vai piemērotību jūsu mērķiem). Jo īpaši mēs negarantējam Vietnes nepārtrauktu pieejamību un to, ka tajā nebūs datorproblēmu, vīrusu vai citu kļūdu.

15.3 MĒS (TOSTARP MŪSU GRUPAS UZŅĒMUMI, MAKSĀJUMU APSTRĀDĀTĀJS, FILIĀLES, AMATPERSONAS, DIREKTORI, PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI UN DARBINIEKI) NAV ATBILDĪGI PRET JUMS (IZRIETOŠI NO LĪGUMSAISTĪBĀM, KAITĒJUMA (TOSTARP NOLAIDĪBAS) VAI CITĀDI) PAR TURPMĀK MINĒTO:

15.3.1 DATU ZUDUMS;

15.3.2 PEĻŅAS ZUDUMS;

15.3.3 IEŅĒMUMU ZUDUMS;

15.3.4 DARĪJUMU IESPĒJAS ZUDUMS;

15.3.5 PRESTIŽA VAI REPUTĀCIJAS ZUDUMS VAI KAITĒJUMS;

15.3.6 UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMS;

15.3.7 JEBKĀDS TIEŠS, ĪPAŠS VAI IZRIETOŠS ZAUDĒJUMS VAI KAITĒJUMS (PAT JA MUMS IR PAZIŅOTS, KA ŠĀDS ZAUDĒJUMS VAI KAITĒJUMS IR IESPĒJAMS), KAS IZRIET NO LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM VAI JEBKĀDĀM JŪSU DARBĪBĀM, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS.

15.4. Atteikšanās no atbildības (saite) ir daļa no šiem Lietošanas noteikumiem. Piekļūstot Pakalpojumiem un izmantojot tos, jūs piekrītat Atteikumam no atbildības.

15.5. Attēliem, kas izmantoti Pakalpojumā, ir ilustratīva nozīme. Pakalpojuma reālais izskats var atšķirties no Pakalpojuma reklāmās norādītā.


16. LIETOŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMS

16.1 Jūs apņematies pilnībā atlīdzināt un pasargāt mūs un mūsu amatpersonas, direktorus, darbiniekus, pārstāvjus, darbuzņēmējus un piegādātājus no visiem zaudējumiem, izmaksām, izdevumiem, prasībām, pieprasījumiem, saistībām un kaitējuma (tostarp tiesāšanās izdevumiem), neatkarīgi no tā, kā tie radušies, un kas var rasties (paredzami vai neparedzami) šādu apstākļu rezultātā vai saistībā ar tiem:

16.1.1 kad jūs vai kāds cits, izmantojot jūsu lietotājvārdu un paroli, piekļūstat Pakalpojumiem un izmantojat tos; un/vai

16.1.2 ja jūs pieļaujat jebkādu Lietošanas noteikumos iekļauto nosacījumu pārkāpumu.

16.2 Ja jūs pārkāpjat Lietošanas noteikumus, mēs pēc saviem ieskatiem, pirms jūsu konta darbības apturēšanas vai pārtraukšanas varam paziņot jums (izmantojot jūsu kontaktinformāciju) par jūsu pārkāpumu un pieprasīt, lai jūs pārtraucat attiecīgo darbību vai bezdarbību, un/vai pieprasīt novērst šādu rīcību vai vainu un brīdināt jūs par mūsu paredzētajām darbībām gadījumā, ja jūs to nedarīsiet, ar nosacījumu, ka šāds paziņojums nav uzskatāms par priekšnoteikumu jūsu konta darbības apturēšanai vai pārtraukšanai.

16.3 Mums ir tiesības jebkurā laikā atspējot jebkuru lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, neatkarīgi no tā, vai to esat izvēlējies jūs vai mēs esam to jums piešķīruši, ja, mūsuprāt, jūs neievērojat kādu no Lietošanas noteikumos ietvertajiem nosacījumiem.


17. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

17.1 Uz tīmekļa vietnes dizainu, tekstu, grafiku, mūziku, skaņu, fotogrāfijām, video, to izvēli un izkārtojumu, programmatūras kompilācijām, pamatā esošo pirmkodu, programmatūru un visiem pārējiem Pakalpojumos ietilpstošajiem materiāliem attiecas autortiesības un citas īpašumtiesības, kas vai nu mums pieder, vai kuras mēs izmantojam saskaņā ar trešās personas tiesību īpašnieka licenci. Ja kādu materiālu, kas ietverts Pakalpojumos, var lejupielādēt vai izdrukāt, tad šo materiālu var lejupielādēt tikai vienā ierīcē (un kopijas var izdrukāt), tikai jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai.

17.2 Pakalpojumu izmantošana nekādā gadījumā nepiešķir jums nekādu līdzdalību intelektuālā īpašuma tiesībās (piemēram, autortiesības, zinātība vai preču zīmes), kas pieder mums vai kādai trešajai pusei, izņemot personisku, neekskluzīvu, apakšlicencē nenododamu licenci šādu intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanai saistībā ar jūsu Pakalpojumu personisku, nekomerciālu izmantošanu saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

17.3 Netiek piešķirtas nekādas tiesības izmantot vai pavairot jebkādas preču zīmes vai logotipus, kas parādās Vietnē, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši atļauts saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

17.4 Jūs nedrīkstat, kā arī nedrīkstat atļaut nevienai citai personai, nekādā veidā kopēt, uzglabāt, publicēt, iznomāt, licencēt, pārdot, izplatīt, pārveidot, papildināt, dzēst, izņemt vai bojāt Vietni vai jebkuru tās daļu, ka arī tieši vai netieši traucēt vai iejaukties (vai mēģināt traucēt vai iejaukties) Vietnē vai pārveidot to, izņemot Vietnes skatīšanas vai lietošanas laikā saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

17.5 Visas intelektuālā īpašuma tiesības nosaukumā “Player Pathway”, Operatora logotipi, dizainparaugi, preču zīmes un citas zīmola atšķirības zīmes, kā arī jebkurš Operatora vai trešās personas saturs, kas iesniegts iekļaušanai Vietnē, pieder Operatoram vai attiecīgajai trešajai pusei. Jūs apņematies nekādā veidā nedemonstrēt un neizmantot šādus logotipus, dizainparaugus, preču zīmes un citas zīmola atšķirības zīmes bez mūsu iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

17.6. Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz nosaukumu Coerver®”, “Coerver® Futbola skola” un Coerver® logotipiem, dizainparaugiem, preču zīmēm un citām zīmola atšķirības zīmēm pieder Sportsmethod Limited (UK). Jebkurš saturs, ko nodrošina Coerver® vai trešās personas iekļaušanai Vietnē, pieder Sportsmethod Limited (UK) vai attiecīgajai trešajai pusei. Jūs apņematies nekādā veidā nedemonstrēt un neizmantot šādus logotipus, dizainparaugus, preču zīmes un citas zīmola atšķirības zīmes bez attiecīgās puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.


18. VĪRUSI, UZLAUŠANA UN CITI PĀRKĀPUMI

18.1 Jūs nedrīkstat:

18.1.1 bojāt Vietni;

18.1.2 mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi Vietnei, serveriem, kuros glabājas Vietne, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas savienota ar Vietni;

18.1.3 pārpludināt vietni ar informāciju, daudzkārtējiem iesniegumiem vai “surogātpastu”;

18.1.4 apzināti vai nolaidīgi izmantot jebkādas funkcijas, kas jebkādā veidā var ietekmēt Vietnes darbību, piemēram (bet ne tikai), izlaist vai izplatīt vīrusus, datortārpus, trojiešus, loģiskās bumbas vai līdzīgus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai kaitīgi;

18.1.5 jebkādā veidā iejaukties vai bojāt, dzēst vai citādi pārveidot Vietnē iekļauto informāciju;

18.1.6 uzbrukt Vietnei, izmantojot pakalpojumatteices uzbrukumu vai izkliedētās pakalpojumatteices uzbrukumu. Mēs ziņosim par iespējamiem pārkāpumiem attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības izmantot Vietni tiks nekavējoties izbeigtas.

18.2 Mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījis izkliedētās pakalpojumatteices uzbrukums, vīrusi vai citi tehnoloģiski kaitīgi materiāli, kas var inficēt jūsu Piekļuves ierīci un ar to saistīto aprīkojumu, datorprogrammas, datus vai citus īpašumā esošus materiālus sakarā ar to, ka jūs lietojat Vietni vai lejupielādējat materiālus, kas ievietoti Vietnē vai citā vietnē, kas saistīta ar Vietni.

18.3 Vietne ir brīva no ļaunprogrammatūras.


19. JŪSU PERSONAS DATI

19.1 Visa mūsu rīcībā esošā informācija par jūsu kontu tiek droši glabāta datu noliktavā un paliek konfidenciāla, izņemot gadījumus, kad Lietošanas noteikumos (tostarp, lai novērstu šaubas, Privātuma politikā) ir noteikts citādi.

19.2 Saskaņā ar likumu, izmantojot jebkādus personas datus, kas iegūti no jums Pakalpojumu izmantošanas laikā, mums ir jāievēro datu aizsardzības prasības. Tāpēc mēs ļoti nopietni uztveram savas saistības attiecībā uz veidu, kādā mēs izmantojam jūsu personas datus.

19.3 Pirms Pakalpojumu izmantošanas un to izmantošanas laikā, mums būs jāapkopo noteikta informācija par jums, ieskaitot jūsu vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu, kontaktinformāciju, kā arī informāciju par jūsu mārketinga preferencēm (viss kopā saukts – “Jūsu personas dati”)

19.4 Sniedzot mums Jūsu personas datus, jūs piekrītat, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, tostarp tādus, kas ir īpaši sensitīvi:

19.4.1 Lietošanas noteikumos (tostarp Privātuma politikā) noteiktajiem mērķiem; un

19.4.2 citiem mērķiem, kur mums (ieskaitot Maksājumu apstrādātāju) ir jāapstrādā Jūsu personas dati Pakalpojumu sniegšanas nolūkā,

tostarp kopīgojot tos šajā nolūkā ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem, piemēram, mūsu pasta pakalpojumu sniedzējiem, mārketinga pakalpojumu un klientu apkalpošanas aģentiem. Mēs varam arī atklāt Jūsu personas datus, lai izpildītu juridisku vai normatīvu pienākumu.

19.5 Mums ir tiesības paturēt visu no jums saņemto ziņojumu kopijas (tostarp visu e-pastu kopijas), lai uzturētu precīzu no jums saņemtās informācijas uzskaiti.


20. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA VIETNĒ

20.1 Vietne var izmantot sīkdatnes, lai sekotu jūsu interneta izmantošanai un uzlabotu Vietnes funkcionalitāti. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas tiek lejupielādēts jūsu Piekļuves ierīcē, piekļūstot Vietnei, un tas ļauj jūs atpazīt, kad atgriežaties Vietnē. Mēs izmantojam vai izmantosim sīkdatnes Vietnes darbībai, tostarp (piemēram), lai ļautu jums palikt sistēmā, kad pārlūkojat un izmantojat savu kontu vai dažādas Vietnes daļas. Mēs arī izmantojam sīkdatnes analītiskiem mērķiem, lai varētu noteikt, vai klienti Vietnē saskaras ar tehniskām problēmām, tā palīdzot mums uzlabot klientu pieredzi.

20.2 Ja jūs iebilstat pret sīkdatnēm vai vēlaties dzēst kādas no sīkdatnēm, kas jau ir saglabātas jūsu Piekļuves ierīcē, iesakām izpildīt norādījumus, kā dzēst esošās sīkdatnes, un atspējot turpmākās sīkdatnes jūsu failu pārvaldības un interneta pārlūkošanas programmā. Papildinformācija par sīkdatņu dzēšanu un pārvaldīšanu ir pieejama mūsu Privātuma politikā un vietnē www.aboutcookies.org. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot mūsu sīkdatnes vai atspējojot turpmākas sīkdatnes, jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt noteiktām Vietnes daļām vai funkcijām.


21. SŪDZĪBAS UN PAZIŅOJUMI

21.1 Nekādas pretenzijas vai strīdi par Pakalpojumu izmantošanu netiks izskatīti vēlāk par trīsdesmit dienām pēc sākotnējā fakta datuma.

21.2 Ja vēlaties iesniegt sūdzību par Pakalpojumiem, jums vispirms par to pēc iespējas ātrāk jāpaziņo pa e-pastu: info@coerver.lv, un mūsu atbalsta komanda to nepieciešamajā steidzamības kārtībā izskatīs, lai panāktu risinājumu.

21.3 Lai sazinātos ar jums, mēs varam izmantot jebkuru jūsu kontaktinformāciju. Lietošanas noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī e-pastus. Paziņojumi tiks uzskatīti par pienācīgi nodotiem jums tūlīt pēc e-pasta nosūtīšanas vai pēc tam, kad mēs būsim ar jums sazinājušies tieši pa tālruni (tostarp, atstājot jums balss pastu), vai trīs darbadienas pēc tam, kad uz jūsu adresi ir nosūtīta pareizi adresēta, apmaksāta vēstule; vai e-pasta gadījumā – brīdī, kad e-pasts ir nosūtīts uz Jūsu kontaktinformācijas sadaļā norādīto e-pasta adresi (ja tāda ir).


22. TIESĪBU UN PIENĀKUMU NODOŠANA

22.1 Mēs paturam tiesības nodot, cedēt, nodot apakšlicencē vai ieķīlāt Lietošanas noteikumus (“cesija”) pilnībā vai daļēji jebkurai personai bez iepriekšēja brīdinājuma, ar nosacījumu, ka šādai cesijai piemēro tos pašus noteikumus vai noteikumus, kas jums ir ne mazāk izdevīgi.

22.2 Jums nav tiesību cedēt, nodot apakšlicencē vai citādi nodot jūsu tiesības vai pienākumus, kas paredzēti Lietošanas noteikumos.


23. NOTIKUMI ĀRPUS MŪSU KONTROLES (NEPĀRVARAMA VARA)

23.1 Mēs neesam atbildīgi par mūsu pienākumu, kas paredzēti Lietošanas noteikumos, neizpildi vai izpildes kavējumu, ja to izraisījuši notikumi ārpus mūsu saprātīgas kontroles, tostarp (bez ierobežojuma) telekomunikāciju tīkla kļūme, strāvas padeves pārtraukums, trešās puses datora (vai cita) aprīkojuma kļūme, ugunsgrēks, zibens, eksplozija, plūdi, nelabvēlīgi laika apstākļi, rūpnieciski strīdi vai lokauts, pandēmija, teroristu darbības un valdības vai citu kompetento iestāžu darbības (“Nepārvaramas varas notikums”).

23.2 Tiks uzskatīts, ka mūsu pienākumu izpilde ir apturēta uz laiku, kamēr pastāv Nepārvaramas varas notikums, un mūsu izpildes laiks būs pagarināts par visu šo periodu. Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai izbeigtu Nepārvaramas varas notikumu vai atrastu risinājumu, ar kura palīdzību mūsu saistības var tikt izpildītas, neskatoties uz Nepārvaramas varas notikumu.


24. ATTEIKŠANĀS

24.1 Ja mēs stingri neuzstājam, lai jūs izpildītu kādu no jūsu pienākumiem, vai ja mēs neizmantojam kādu no savām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, uz kuriem mums ir tiesības, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un tas neatbrīvo jūs no saistību izpildes.

24.2 Mūsu atteikšanās no saistību neizpildes nenozīmē atteikšanos no turpmāku saistību neizpildes.

24.3 Nekāda mūsu atteikšanās no Lietošanas noteikumu nosacījumiem nav spēkā, ja nav skaidri norādīts, ka tā ir atteikšanās, paziņojot jums par to rakstiski saskaņā ar 21. punkta (“Sūdzības un paziņojumi”) noteikumiem iepriekš tekstā.


25. NODALĀMĪBA

25.1 Ja kādu no Lietošanas noteikumiem kāda no kompetentajām iestādēm jebkādā apmērā ir atzinusi par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, tad šāds noteikums vai nosacījums šādā apmērā tiks nodalīts no atlikušajiem noteikumiem un nosacījumiem, kuri joprojām būs spēkā likumā atļautajā apmērā.

25.2 Šādā gadījumā daļa, kas tiek uzskatīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, tiks grozīta atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu Operatora sākotnējo nodomu.


26. PILNA VIENOŠANĀS

26.1 Lietošanas noteikumi un visi tajos skaidri minētie dokumenti veido pilnu vienošanos starp jums un mums, un aizstāj jebkādas iepriekšējas mutiskas vai rakstiskas vienošanās vai līgumus starp jums un mums.

26.2 Katrs no mums atzīst, ka neviens no mums nav paļāvies uz kādu apliecinājumu, apņemšanos vai solījumu, ko sniedzis otrs, vai kas netieši nodots ar to, kas sacīts vai rakstīts starp mums notiekošajās sarunās, izņemot to, kas skaidri minēts Lietošanas noteikumos.

26.3 Nevienai no pusēm nav tiesību vērsties pret jebkādu nepatiesu apgalvojumu, ko otra puse ir izteikusi mutiski vai rakstiski pirms līguma datuma (ja vien šāds nepatiess apgalvojums nav sniegts krāpnieciski), un otrai pusei ir tiesības vērsties vienīgi pret līgumsaistību pārkāpumu, kā minēts Lietošanas noteikumos.


27. TREŠO PERSONU TIESĪBAS

27.1 Ja vien šajos Lietošanas noteikumos nav skaidri norādīts citādi, personai, kas nav Lietošanas noteikumu puse, nav tiesību uzstāt uz šo noteikumu izpildi.


28. TIESĪBU AKTI, STRĪDU IZSKATĪŠANA UN JURISDIKCIJA

Šos Lietošanas noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas likumu.

Ja Lietotājam ir sūdzības par saņemtajiem Pakalpojumiem, Lietotājs var iesniegt attiecīgu sūdzību Operatoram, rakstot uz epastu info@coerver.lv.

Ja Operators Lietotāja sūdzību atzīs par nepamatotu un Lietotājs nepiekrīt sūdzības atzīšanai par nepamatotu, Lietotājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Operatoram rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

28.1. vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

28.2. iesnieguma iesniegšanas datumu;

28.3. strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Visi strīdi starp Operatoru un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Saite uz SIT platformu: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV


29. SAITES

Hipersaites uz citām vietnēm ir sniegtas tikai informatīviem nolūkiem. Šīs saites jūs varat izmantot uz savu risku, un mēs neuzņemamies atbildību par šādu vietņu saturu vai izmantošanu, vai par tajās esošo informāciju. Jūs nedrīkstat izveidot saiti uz šo vietni vai ierāmēt to bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas.
SIA “Player Pathway”

Reģ.Nr.: 40003759314 Adrese: A. Kalniņa iela 8-7, Rīga, LV-1050 Tel. +371 60 005 419 E-pasts: info@coerver.lv


ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA

Lūdzu, aizpildiet, parakstiet un nosūtiet šo veidlapu mums pa pastu (SIA “Player Pathway”, A. Kalniņa iela 8-7, LV-1050, Rīga, Latvija) vai uz e-pastu (info@coerver.lv), ja vēlaties atteikties no līguma un atcelt pakalpojumu.

• Es ____________________________ paziņoju, ka es vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par SIA “Player Pathway” par Pakalpojumu saņemšanu.

• Pasūtīšanas datums ________________________________

• Lietotāja vārds un uzvārds ________________________________

• Lietotāja adrese un telefona numurs ________________________________

• E-pasta adrese ar kuru Lietotājs reģistrējies Pakalpojumam ________________________________

• Lietotāja paraksts ________________________________

• Datums ________________________________